Produkter

Hur fungerar rumsaggregaten?

Tidigare var alternativen begränsade. För den som ville ha fullgod ventilation och god ekonomi genom återvinning av värmen i frånluften fanns endast centralstyrda kanalsystem till buds. Nu är det ändring på det.

Mångsidigt rumsaggregat

Har ni Air Greens rumsventilatorer installerade i huset får ni en garanterat bra och ekonomisk ventilation. Dessutom behövs i vissa fall inga andra värmekällor, då aggregaten har en tillskottsvärmefunktion. Ett sunt inomhusklimat är dock mycket mera än bara rätt temperatur.

Med Air Green ventilatorer får ni även tillräcklig luftväxling, rätt luftfuktighet och bra balans mellan till- och frånluft. Ni slipper kallras under kyliga dagar och dessutom sparar ni pengar med detta mycket ekonomiska sätt att ventilera och värma ett hus. Air Green är ett ventilationssystem med tillskottsvärme som går utmärkt att kombinera med andra typer av värmekällor

Gör det själv

Våra system kräver ingen avancerad installation eller injustering. Ventilatorerna installeras infogat i innerväggen eller på innerväggen. En vanlig ventilationsöppning är det enda som behövs i fasaden för åtkomst av till- och frånluft. Ventilatorerna ansluts till elnätet via stickkontakt eller fast montering i kopplingsdosa (av fackman).

Så här fungerar våra system

Air Green ventilatorer bygger på känd och beprövad teknik, samtidigt som vi tillfört innovationer. Ventilatorerna sörjer för till- och frånluft. Värmen i frånluften återvinns i en värmeväxlare och återanvänds sedan i tilluften. Ventilatorerna har även en tillskottsvärmefunktion som gör att de förutom att ventilera på ett förnämligt sätt ger värme. Dammfilter och partikelfilter renar luften. Principen bygger på att en ventilator tar hand om ventilation och uppvärmning av ett rum.

Varje enhet klarar att ventilera en boyta på cirka ca 10-50m2 beroende på modell och systemet sköter automatiskt att hålla inställd temperatur. I större rum installeras flera enheter. Detta ger en flexibilitet där man kan välja att göra en heltäckande installation i ett hus eller punktvisa insatser för att åtgärda omedelbara ventilationsbehov.

Behovsstyrd ventilation

Med vårt aggregat Classic Deluxe, kan man enkelt synkronisera ihop flera aggregat helt trådlöst. Det innebär ex vis att om man har 5 st monterade i ett konferensrum, så räcker det med att justera flöde eller värme på ett aggregat, så blir de andra automatiskt justerade. Till dessa aggregat kan man även ansluta en extern CO 2-sensor, vilket innebär att aggregateten alltid går på ett ” lägsta flöde ”. Beroende på luftens kvalité, så anpassar CO-2 sensorn luftväxlingen till rätt nivå. Detta är den absolut mest energieffektiva ventilationen.

Har du frågor?

Kontakta oss så hjälper vi dig!

+46 (0) 70-628 21 90
+46 (0) 73-030 59 25
E-post: info@airgreen.se

Frågor och svar

1. Hur fungerar Air Greens Ventilatorer?

Ventilatorerna arbetar som en lunga, dvs från och tilluftfläktarna går växelvis. Då frånhusfläkten går stänger en vippventil av tilluftsvägen och frilägger frånluftenvägen. Värmeelementet kopplas in så mycket som behövs för att hålla rummets önskade temperatur konstant.

2. I vårt hus har vi idag självdrag/-eller mekanisk frånluftsventilation – kan vi nyttja Air Green?

Fördelen med Air Greens ventilatorer är att de kan monteras efter behov och flexibelt byggas ut eftersom. Där Air Green monteras skall övrig ventilation stängas av för bästa effekt. När du har en Air Green ventilator installerad undvikes kallras under den kyliga delen av året. Det går med andra ord utmärkt att installera ventilator i ett rum, samtidigt som befintlig ventilation ventilerar resten av huset.

3. Hur många apparater behöver jag?

I boendemiljöer är tumregeln att en apparat (version Classic 20) täcker ett rum med 20 kvadratmeter yta med normal takhöjd (240 cm). Apparaten ställs in med en funktionskontroll steglöst mellan 0 och 20 kvadratmeter.

4. Vi har vattenburen värme (golv eller element) – går det att använda Air Green?

Ventilatorerna fungerar utmärkt tillsammans med andra värmesystem. Apparaten nyttjar även värmen som finns i frånluften vilket innebär att värmen som produceras av den övriga värmekällan används på ett effektivt sätt. Om värmekällan är direkt el kan med fördel Air Greens ventilatorer ersätta elementen.

5. Hur försänker jag apparaten i väggen? Fungerar den i alla typer av väggar?

Kassetten har ett djup om 240 mm. Är väggtjockleken tillräcklig fälls apparaten in helt och hållet. Vid tunnare vägg får apparaten analogt med ett element sticka ut något. Då sätts med fördel en list runt infästningen. Vid betongvägg som ofta i källare, kan apparaten med fördel monteras direkt på väggen utan infällning. Vid utanpåliggande montering rekommenderas att lägga ett isolermaterial mellan apparat och vägg för att undvika överföring av vibrationer.

6. Räcker Air Greens ventilator verkligen till som enda värmekälla i ett rum?

I ett välisolerat hus enligt byggnorm 94 (BBR94) eller senare klarar Air Green kravet på luftväxling och i de flesta fall även uppvärmning. I äldre hus. eller hus med enklare isolering, fungerar Air Green som enda värmekälla under stora delar av året, men ofta krävs tillskottsvärme under årets kalla månader.

7. Hur mycket effekt förbrukar en Air Green?

Märkeffekten på värmeslingan är 800W. Det innebär att en enhet vid maximal belastning levererar 400 W, i och med att den växlar var 30:e sekund. Förbrukningen varierar baserat på hur apparaten används. När den endast används för ventilation är det mycket låg förbrukning. Fläktarna i sig förbrukar max 180 kWh/år på version Classic 20. Vid normalanvändning kan man räkna med att varje enhet förbrukar ett par hundra kilowattimmar per år. Detta skall då ställas i relation till den besparing som skapas genom återvinningen i ventilationen.

8. Hur lång livslängd har produkten?

Vår äldsta installerade apparat har idag gått över 16 år i drift utan problem. Den långa livslängden förklaras av få rörliga delar och ingående komponenter från kvalitetsleverantörer. Två stycken trumfläktar reglerar till-/och frånluft. Det finns även ett spjäll för frånluften.

9 Finns det en återförsäljare på min ort?

Air Green arbetar kontinuerligt med att bygga ut sitt återförsäljarnät. Via hemsidan och vår kundtjänst får ni information om återförsäljare.

10. Hur köper jag produkten?

Först och främst via återförsäljare. Om ni inte har en återförsäljare på er ort idag vänder ni er till Air Green AB för direkt leverans till er. Med produkten följer installationsanvisningar. Den normalt händige gör installationen själv. I annat fall väljer man en hantverkare på orten, vilken som helst som man tycker är bra.

11. När kan jag få min Air Green levererad?

Från orderdag är det normalt 1-2 veckors leveranstid.

12. Krävs bygglov för att installera Air Green-systemet?

Normalt sett nej. Skall systemet installeras i hela huset vid nybyggnation kontaktas kommunens sedvanliga byggnadsinspektör.

13. Vi har radon i huset? Kan Air Greens ventilatorer vara en lösning på detta?

Om radonen kommer från byggnadsmaterialet (blåbetong) rekommenderas normalt ökad ventilation som åtgärd. Ventilatorerna är ett effektivt och ekonomiskt sätta att åstadkomma denna ökade luftomsättning. Vid radon från marken bör en byggnadstekniskt sakkunnig analysera huset och föreslå en lösning baserat på det aktuella husobjektets individuella behov. Det handlar då ofta om ventilation, radonsug eller tätning. I de fall ökad luftomsättning rekommenderas kan ventilatorerna med fördel användas även i dessa fall.

14. Kan produkten hjälpa allergiker?

Vid problem med exempelvis pollenallergi så lindrar produkten problemen väsentligt. Som filter väljs då ett godkänt pollenfilter som används under senvår och försommar. Air Green hjälper att hålla tillbaka alla former av allergier genom att sörja för god ventilation, rätt luftfuktighet samt en luftväxling enligt Boverkets normer.

15. Arbetar Air Green med undertryck i ventilationen?

Air Greens ventilatorer har balans mellan till- och frånluft i det utrymme den verkar ned till minus 30 grader celsius utan kondensbildning. Med mekanisk frånluft med fläkt eller självdrag bygger principen på att det skall vara ett undertryck i huset.

16. Hur hög är ljudnivån på produkten?

Det ljud som finns kommer från luftflödet. Ljudnivån vid full effekt är 32 dB(a) vid tilluft. Air Greens ventilator riktad mot boendemiljöer varierar mellan 25-32 dB(a). Detta är vad som brukar kallas normalt bakgrundsljud. Med aggregatet Classic Deluxe har ljudnivån reducerats avsevärt, vilket gör denna modell mycket lämplig att använda i ex vis sovrum eller andra ljudkänsliga miljöer. Det innbär att de allra flesta inte lägger märke till störande ljud i en normal innemiljö. Är man osäker rekommenderar vi att kunden lyssnar själv hos någon av våra återförsäljare som har utställningsmonter.

17. Hur placereras ett Air Green aggregat vid installation?

I ett normalt bostadsutrymme är den rekommenderade monteringen under eller bredvid fönster, minimum 20 cm från golvet. I ett våtutrymme eller källare monteras den högt så nära taket som möjligt. Men systemet gör en fullgod funktion vid de flesta alternativ av placering. Bör dock ej vara bakom stora möbler eller dylikt.

18. Vilket typ av underhåll behövs?

Vid normal drift skall filter bytas i apparaten två(2) gånger per år. Samtidigt dammsuges apparatens fläktar. Tidsåtgång för detta ca 5 minuter på apparat och år. Kostnader för filterbyte ca 50 kr per omgång filter.

19. Hur lång garanti är det på produkten?

Vi lämnar 2 års garanti enligt konsumentköplagen, till privatpersoner. Till företag samt kommersiella installationer gäller 1 års garanti. För att garantin skall gälla krävs att man sköter underhåll samt rengöring enligt föreskrifterna, använder originalfilter samt bifogar kopia på faktura eller kvitto.

20. Hur ser genomföringen i väggen ut?

Genomföring görs via en rund genomföring (100 mm diameter) genom väggen.

21. Hur mycket energi sparar Air Green i ett hus där ventilationen idag är undermålig?

En stor del av den energibesparande effekten i Air Green-konceptet sker genom återvinning av värmen i ventilationsluften. För ett hus som saknar, eller har bristfällig ventilation kan man därför ej förvänta sig att energibesparingen blir väsentlig. Däremot så är det direkt hälsovådligt att vistas i inomhusmiljöer som saknar ventilation, och med Air Green installerat kommer den boende att uppleva en helt nytt inomhusklimat.

22. Hur mycket värmekapacitet har Air Green? Behövs tillskottsvärme?

Air Green räcker i många fall till som enda värmekälla. För vart enskilt fall får man bedöma hur väl isolerat huset är och vart det är beläget någonstans, med tanke på årsmedeltemperaturen. Generellt kan vi säga att i äldre hus behövs någon form av spetsvärme vid låga yttertemperaturer, eftersom Air Greens ventilator då inte själv klarar av att hålla ex + 20 grader inomhus. Räkna generellt med att Air Green sörjer för en luftväxling på ett rum med en golvyta av ca 20 m2 och en takhöjd på ca 2,5 m max. Om den dessutom skall sörja för värme bör inte golvytan vara större än ca 14 m2. Räkna generellt med att i äldre hus så måste det finnas någon form av spetsvärme i form av exempelvis en braskamin eller vattenburna/eluppvärmda radiatorer.

Har du frågor?

Kontakta oss så hjälper vi dig!

+46 (0) 70-628 21 90
+46 (0) 73-030 59 25
E-post: info@airgreen.se