Ventilation

Bostadsventilation

Varför ventilation?

Tänk på all den tid vi tillbringar inomhus. Omvandla den tiden – dag och natt. Det är då enkelt att förstå att ett bra inomhusklimat är viktigt för hälsa och välbefinnande. Air Green skapar ett fräscht inomhusklimat och en behaglig känsla som får dig och ditt hem att blomstra!

Air Green har en trendriktig design för att passa in i moderna hem och miljöer och finns i flera olika utföranden och kulörer. Air Green ventilerar med en oöverträffad kapacitet samtidigt som aggregatet har smarta funktioner och är tystgående.

Varför ventilation

Istället för att fråga hur någon mår borde man egentligen fråga: Vad har du för ventilationssystem? Det är nämligen helt avgörande för livsmiljön och hälsan att ha en god ventilation. Vi människor vistas 85-90 procent av varje dygn i inomhusmiljö. De flesta bostäder och offentliga lokaler i Sverige har en undermålig ventilation. Boverket kräver ett minimum av luftväxling på 0,35 l /s/m2, enkelt utryckt – luften skall bytas varannan timme. Snittet i det svenska bostadsbeståndet är betydligt lägre. Med Air Greens ventilationsaggregat får du ett luftbyte, som rätt installerad, klarar Boverkets krav.

Allt tätare hus

Förr i tiden byggdes husen med naturliga otätheter. De boende mådde bra. Med energikrisen på 70-talet kom nya byggregler som krävde att nya hus skulle vara täta och energisnåla. Vad man inte tänkte på var att när man tätade husen försvann den naturliga ventilationen. För att uppnå miljömässiga fördelar med minskad energiförbrukning är ventilation med återvinning ett krav vid nybyggnation av permanenta bostäder. Vi producerar mera fukt i bostäder än tidigare Vi duschar varje dag, vi tvättar och torkar inomhus. Problemen uppstår när fukten tränger in i byggnadskonstruktionen, t.ex. i en yttervägg. Detta ger i många fall röta och mögelproblem.

Nya material avger emissioner

De flesta material t.ex. mattor, flytspackel, färger, spånskivor m.m. avger så kallade emissioner. Dessa ämnen kan vara allergiframkallande och skadliga för hälsan. Emissionerna ökar vid hög fukthalt. Med god ventilation minskar risken för dessa problem.

Fukt, dålig luft eller kondens

Har ni fuktproblem i badrum, tvättstuga, garage eller andra delar av huset? Air Green sörjer för att ny fräsch luft ventileras in i ert hus. Varannan timme är all luft utbytt. I tvättstugor torkar tvätten snabbt. I badrum är fukt borta på några minuter efter en dusch. Installation i garage reducerar fukt och ger värmetillskott. Air Green tar hand om grundproblemet genom att tillföra frisk luft och ventilera ut dålig luft, fukt och dofter.
Kontor, daghem, offentliga lokaler eller villa spelar ingen roll!

Finns tillgång till en yttervägg är Air Green i de flesta fall den mest kostnadseffektiva lösningen. För punktinsatser eller i kombination med andra lösningar erbjuder vi ett system som har många fördelar. Enkel installation, individuell och rumsvis styrning av värme och luftflöde, låg ljudnivå, begränsat underhåll samt hög grad av flexibilitet.
Fritidshus i skärgården, på landet eller fjällen?

Genom att installera Air Green kommer ert fritidshus att vara väl ventilerat, samtidigt som ni har en mer energieffektiv uppvärmning än exempelvis direkt-el. I fjällstugan torkar kläder snabbt. En jämn och stabil temperatur hålls, samtidigt som luftfuktigheten är behaglig. Väljer ni Air Green för värme av en fjällstuga skall ni dock tänka på att även ha tillgång till spetsvärme vid köldtoppar.

Byte av värmesystem

Många väljer idag att byta uppvärmningssystem, oftast från ved/olje-eldning, till berg/jord- eller fjärrvärme. När man gör detta försvinner det naturliga självdraget och man får en kall murstock eller skorsten. Detta ger generellt upphov till fuktproblem i källaren samt övriga delar av huset. Här är Air Greens produkter en mycket bra lösning för att få till ett bra inomhusklimat med energiåtervinning.

Byte av fönster

Många väljer också att byta till tre-glas fönster, för att b l a spara energi. Gör man detta måste man också tänka på att göra något åt ventilationen för att få ett bra inomhusklimat. Även här är Air Greens produkter en mycket bra lösning med till/frånluft med hög energiåtervinning i värmeväxlaren, i genomsnitt 85 %.

Har du frågor?

Kontakta oss så hjälper vi dig!

+46 (0) 70-628 21 90
+46 (0) 73-030 59 25
E-post: info@airgreen.se

Bodar, moduler och kontor

Bodar/moduler/kontor

Air Green levererar idag ventilationsaggregat till de flesta bod- och modultillverkarna på den svenska marknaden. Vi har utvecklat produkter som är anpassade utifrån kundspecifika krav och ändamål, där hög komfort samt låg energiförbrukning är ett krav.

Förutom ventilationen med effektiva värmeväxlare, FTX-ventilation, så styr även våra aggregat uppvärmningen samt kan förses med CO 2-sensor för behovsstyrd ventilation.

Våra produkter klarar luftväxlingen från kontorsboden, bomodulen till större moduler för daghem och skolor.

Nu lanserar vi Classic XXL, som är ett s k ” klassrumsaggregat ”, med ett flöde
på upp till 140 l/s, roterande värmeväxlare med upp till 85 % i årsmedelverkningsgrad samt inbyggd CO 2-sensor för behovsstyrd ventilation. Se faktablad nedan.

Kontakta Air Green för närmare info om pris och leveranstid.

Några av våra större kunder inom detta segment är bl.a. Skanska, Cramo, Wangeskog, Stavdal, och Svevia/Arento.

 
 
 

Har du frågor?

Kontakta oss så hjälper vi dig!

+46 (0) 70-628 21 90
+46 (0) 73-030 59 25
E-post: info@airgreen.se

Bättre energiekonomi

Air Green ventilationsaggregat återvinner i genomsnitt 85% av värmeenergin i frånluften. I ett småhus på 125m2 kan ni minska er elförbrukning med över 6000kWh/år* med hjälp av Air Green!

* Kalkylen förutsätter att bägge jämförande objekten har fungerade ventilation enligt gällande norm från Boverket.

Vid självdrag förs luften ut ur bostaden genom termisk kraft som bildas när den varma luften är lättare än den kalla. Luften stiger uppåt och förs ut genom frånluftskanalen. Effektiviteten med systemet påverkas av temperaturskillnader inom- och utomhus. Därför kan effektiviteten variera kraftigt och fungerar bäst när det är lägre utomhustemperatur.

I äldre fastigheter är det vanligt att ventilationskanalerna är dragna runt rökröret, då fungerar den som ”motor” i ventilationssystemet. Frånluften värms upp och är varmare än utomhusluften och självdraget fungerar även under sommartid. Vid modernisering av uppvärmningssystemet i denna typ av fastighet t ex. byte till fjärr- eller bergvärme uppstår problemet att man slutar utnyttja vedeldning och då stannar ”motorn” och självdraget fungerar sämre.

Bättre energiekonomi

I Kiruna och Malmö sparar du enligt diagrammet ca 7750 kWh/år respektive 4875 kWh/år med Air Green jämfört med självdragsventilation. Har ni idag mekanisk frånluftsventilation tjänar ni ännu mer, medan det inte blir riktigt lika stor skillnad om det i huset finns till- och frånluftsventilation med central värmeväxlare. Air Star är dock en av de mer ekonomiska lösningarna när det gäller ventilation.

Har du frågor?

Kontakta oss så hjälper vi dig!

+46 (0) 70-628 21 90
+46 (0) 73-030 59 25
E-post: info@airgreen.se