Ventilation Classic

Air Green Classic XXL

Nu lanserar vi Classic XXL, som är ett s k ”klassrumsaggregat” med ett flöde på upp till 140 l/s, roterande värmeväxlare med upp till 85 % i årsmedelverkningsgrad samt inbyggd CO 2-sensor för behovsstyrd ventilation.

Artnr. AG14-AAB

Fakta om Classic XXL

SÄLJANDE
Rumsaggregatet CLASSIC XXL är en komplett decentral ventilationsanläggning, vilket innebär att man ventilerar där det finns ett behov av bättre inomhusklimat. Aggregatet har ett balanserat luftflöde och en effektiv värmeåtervinning, och är avsett att placeras i grupprum, mindre konferenslokaler, kontor, skolor, förskolor, bodar och moduler.

PLACERING
Aggregatet monteras mot en yttervägg, där aggregatets integrerade väggenomföring monteras genom ytterväggen. Väggtjockleken kan vara upp till 590 mm.

KONSTRUKTION
Höljet är dubbelmantlat med 50 mm mellanliggande isolering i brandteknisk klass EI30/A30. Aggregatets insida består av en hålad plåt samt cleantech isolering, vilket gör att hela inomhusdelen är uppbyggd som en ljuddämpare, som i sin tur medför att aggregatet har en mycket låg ljudnivå.

Väggenomföringen, som är tillverkad av 1,5 mm galvaniserad plåt, är försedd med ute- och avluftsgaller på den del som är utanför väggen. Fläktar, värmeväxlare och eftervärmebatteri är av kända och beprövade fabrikat.

FUNKTION
Den förbrukade inomhusluften sugs in i aggregatets frånluftsintag, passerar frånluftsfiltret och den roterande värmeväxlaren, för att därefter via frånluftsfläkten blåsas ut i det fria genom avluftsgallret. Den friska uteluften sugs via tilluftsfläkten in i aggregatets uteluftsgaller, passerar den roterande värmeväxlaren där luften värms upp genom värmeöverföring från frånluften, genom eftervärmebatteriet för eventuell ytterligare uppvärmning, genom tilluftsfiltret, för att därefter via aggregatets tilluftsöppning distribueras ut i lokalen.

Produktinformation

EgenskapVärde
Flödesområde20–140 l/a (72-500 m3 /h)
Hölje50 mm isolering, m3
VärmeväxlareRoterande > 85% återvinning
FläktarEC-fläktar
Spänning1-fas 230 VAC
EffektEC-fläktar 80 W x 2: 160 W, Elbatteri 1 000 W
Avsäkring10 Amp.
Vikt91 kg
FärgVit (övriga kulörer mot pristillägg)

    Skapa en förfrågan